2022-05-17 Ordin 486 MS - Procedura privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanțare

2022-05-16 CNFPA Curs specializare Instructor sportiv

2023 ANAD Lista substante interzise

2022-01-01 ANAD Lista substante interzise

- 2022-03-04 Ordin MTS 122 - Delegat MTS

- 2021-10-12 Ordin MTS 761 - Delegat MTS

- 2021-08-16 Ordin MTS 605 - Delegat MTS

- 2021-05-28 Ordin MTS 335 - Delegat MTS

- 2021-02-22 Ordin MTS  78 - Delegat MTS

2020-11-06 Ordin MTS 1446 - Delegat MTS

- 2020-07-24 Ordin MTS 730 - Delegat MTS

- 2020-03-06 Ordin MTS 384 - Delegat MTS

- 2020-02-25 Ordin MTS 355 - Delegat MTS

- 2019-03-04 Ordin MTS 419 - Delegat MTS

- 2018-08-27 Adresa MTS Nr. 4109/2018 - Precizari ANAF referitoare la tratamentul fiscal aplicabil realizate din

                           activitati independente, ca urmare a incheierii contractelor de activitate sportiva

- 2018-06-07 Ordin MTS Nr. 438/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea autorizatiei de sportiv de

                           performanta

- 2018-04-24 Ordin MTS 306 - Delegat MTS

- 2018-02-21 Ordin MTS 157 - Organizarea si Participarea la competitii

- 2017-06-20 ORD MTS MMJS 631/890/2017 - Contract activitate sportiva

- 2017-05-18 OUG 38 - Modificare si Completare Lege 69/2000

- 2017-05-12 Ordin MTS 425 - Delegat MTS

- 2017-01-01 ANAD Lista substante interzise

- 2016-05-16 Ordin MTS 450 - Delegat MTS

- 2015-10-09 Ordin MTS 673 - Organizarea si Participarea la competitii

- 2015-02-13 Ordin MTS 78 - Aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor din cadrul

                           federatiilor sportive

- 2013-11-14 HG 888 Modificarea HG 1447/2007 Norme financiare

- 2013-01-09 HG 11 Organizarea si functionarea MTS

- 2012-02-16 Instructiunea 01 ANST-Anexa 1

- 2012-02-16 Instructiunea 01 ANST - Organizarea si Participarea la competitii

- 2011-03-30 HG 343 - Statutul antrenorului

- 2010-05-19 Ordin ANST 410 Constituirea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

- 2009-03-13 Lege 34 Modificarea si completarea Legii 69/2000

- 2007-11-28 HG 1447-Norme financiare

- 2007-07-27 Actualizare Legea nr 69/2000

- 2005-12-22 OUG 205 Modificarea Legii educatiei fizice si sportului

- 2005-08-02 Instructiunea 338 ANS - Organizarea si participarea la competitii

- 2003-03-20 HG 310 Atribuire spatiu in folosinta gratuita

- 200109-13 HG 884 Regulamentul de punere in aplicare a Legii educatiei fizice si sportului nr, 69/2000

- 2000-04-28 Legea 69-Legea educatiei fizice si sportului